aktualizováno: 30.05.2018 11:06:57 

ČMMJ OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK BRNO MĚSTO

 

                       Členské příspěvky

 

 PLATBA NA  ROK  2016

Řádný členský příspěvek pro členy do 65 let…….……..................................800,- Kč

Členský příspěvek snížený pro členy  nad 65 let,
pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let a učně do 18 let ...……500,- Kč

Členský příspěvek snížený pro myslivce,lesníky z povolání………............................ 550,- Kč (bez pojištění)

 

Členství můžete uhradit  na rok 2016,2017,2018,2019

Pojištění pro členy Českomoravské myslivecké jednoty, o.s. při výkonu práva myslivosti

 Invaliditu je nutné doložit rozhodnutím správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok.

Platné pojištění musí mít všichni držitelé loveckého lístku, i když myslivost aktivně nevykonávají. Členské příspěvky musí být zaplaceny podle Stanov ČMMJ §5 odst.5 písmena c/ do 31.12. běžného roku na následující rok jinak členství včetně pojištění zaniká!   



Placení členských příspěvků a pojištění platíte na sekretariátu OMS Brno - město
PONDĚLÍ     8 - 12 .00,13.00 - 17.00 HOD.
ÚTERÝ         8 - 12 HOD.
STŘEDA      8 - 12.00, 13.00 - 17.00  HOD.
Po telefonické domluvě kdykoliv.
TEL: 543 210 308 nebo 601 590 770
 

 

 

TOPlist